به همّت و تلاش كانون وابستگان سپاه استان گیلان

انتشار کتاب «دو سانتی متر تا بهشت»

اولین كتاب خاطرات رزمندگان پیشكسوت سپاه استان گیلان باعنوان «دو سانتی متر تا بهشت »توسط كانون وابستگان این استان به چاپ رسید.

اولین کتاب خاطرات رزمندگان پیشکسوت سپاه استان گیلان باعنوان «دوسانتی متر تا بهشت »توسط کانون وابستگان این استان به چاپ رسید.

کانون وابستگان سپاه استان گیلان پس از جمع آوری و تدوین خاطرات رزمندگان پیشکسوت سپاه استان در دوران دفاع مقدس،اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان «دوسانتی متر تابهشت» نموده است.
نماز در خواب، تیرشناس، پرواز آخر، آب رسانی در خاک عراق ، دو سانتی متر تا بهشت، رزمنده شیک پوش ، داوطلب شهادت ، خوابی که تعبیر شد، هدیه عراقی ، پیشنهاد علف خواری، دانشگاه جبهه و… از جمله عناوین خاطرات کتاب «دوسانتی متر تا بهشت »می باشد.
این کتاب حاوی ۹۱خاطره ارزشمند از ۶۷ رزمنده پیشکسوت سپاه این استان در ۱۴۹صفحه به چاپ رسید.