بررسی تاثیر بانک داری الکترونیک در کاهش ترافیک درون شهری

بررسی تاثیر بانک داری الکترونیک در کاهش ترافیک درون شهری مفاهیم : بانک داری الکترونیک : تعریف بانکداری الکترونیک برای شناخت هر پدیده‌ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف […]

بررسی تاثیر بانک داری الکترونیک در کاهش ترافیک درون شهری
مفاهیم :
بانک داری الکترونیک :
تعریف بانکداری الکترونیک
برای شناخت هر پدیده‌ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
– فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی
– استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی.
– ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متقابل الکترونیک.به طور کلی می‌توان گفت بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیند‌های بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می‌تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک‌ها شود.

ترافیک درون شهری :
تعریف ترافیک :
عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوان را در راه ترافیک گویند . راه اعم است از خیابان – جاده – کوچه مسیرهای عبور و مرور در مناطق مسکونی را خیابان نامند . مسیرهای خارج از شهر برای عبور و مرور وسائل نقلیه جاده نامیده میشود . مسیرهائی ک در مناطق مسکونی کمتر از ۶ متر عرض دارد کوچه گویند .
عملیاتی :
بانک داری الکترونیک نمره پرسش نامه ای که از مدیر عاملان بانک هایی که به شبکه شتاب متصل می باشند.
ترافیک : میزان مصرف یک شبانه روز بنزین در شهر مشهد
متغیر ها
اجرای بانک داری الکترونیک متغیر مستقل
کاهش ترافیک درون شهری متغیر وابسطه
متغیر تعدیل کننده
میزان اعتماد مشتریان به بانک داری الکترونیک نحوه ارائه خدمات به وسیله بانک ها
میزان دسترسی مشتریان بر استفاده از خدمات الکترونیک
هدف کلی پژوهش :
بررسی تاثیر بانک داری الکترونیک برکاهش ترافیک و حمل و نقل درون شهری
اهداف جزئی :
۱- چه رابطه ای میان پرداخت های الکترونیکی و کاهش ترافیک وجود دارد.
۲- چه رابطه ای میان ATM و کاهش ترافیک وجود دارد.
۳- چه رابطه ای میان POS و کاهش ترافیک وجود دارد ؟
۴- چه رابطه ای میان استفاده از پول الکترونیک و کاهش ترافیک وجود دارد؟
۵- در پایان این سئوال پیش می آید آیا بانک داری الکترونیک درکاهش ترافیک تاثیر گذار است ؟