اهمیت فضای مجازی

بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فضای مجازی

مقام معظم رهبری: اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم که این اهمیت فضای مجازی را نشان می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب:
فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی عرصه جهاد است ، اگر از فضای مجازی غافل شویم اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند مطمئنا ضربه خواهیم خورد ، هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد.