تاریخچه بازنشستگی

اولین گروه بازنشستگی در سپاه از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و در سال ۱۳۷۴ سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه ( سابوب ) تشکیل گردید که مأموریت اصلی و تکلیفی اش پرداخت حقوق و انجام امور بیمه ای اعضای تحت پوشش (بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران) سپاه را بر عهده گرفت و در بُعد دیگر […]

اولین گروه بازنشستگی در سپاه از سال ۱۳۷۳ آغاز شد و در سال ۱۳۷۴ سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه ( سابوب ) تشکیل گردید که مأموریت اصلی و تکلیفی اش پرداخت حقوق و انجام امور بیمه ای اعضای تحت پوشش (بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران) سپاه را بر عهده گرفت و در بُعد دیگر اقدامات خدماتی و تسهیلاتی از قبیل اعزام به مشهد مقدس، اعزام به مناطق جنگی، پرداخت وام پیگیری و در دستور کار قرار داشت.
در سال ۱۳۸۳ برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه(سابوب) با سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ادغام گردید و مسؤلیت پرداخت حقوق، خدمات درمانی و بیمه کلیه نیروهای مسلح را تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح متعهد گردید.
بلا فاصله پس از این ادغام، سردار فرمانده محترم کل سپاه، تشکیل کانون بازنشستگان سپاه را جهت پیگیری امور بازنشستگان ابلاغ و کانون سپاه در مراکز استان ها و نمایندگی درحدود ۱۴۰ شهرستان راه اندازی گردید که هم اکنون به ۲۰۰ نمایندگی افزایش یافته است.

کانون بازنشستگان سپاه برابر اساسنامه مربوطه، به عنوان یک سازمان مردم نهاد و با حمایت سپاه به صورت هیئت مدیره ای اداره می گردد و بخشی از هزینه های جاری آن از طریق حق عضویت اعضاء تأمین می شود. تا انتهای سال ۱۳۸۹ برخی از تسهیلات نظام جامع خدمات سپاه مانند وام ازدواج به فرزندان بازنشستگان پرداخت می گردید.
یکی از اقدامات مهم و مؤثر کانون بازنشستگان سپاه، هماهنگی با نیروی انسانی سپاه و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در خصوص بازنگری و اصلاح اطلاعات و وضعیت حقوقی بازنشستگان سپاه بوده است که با این اقدام ضمن اصلاح و تکمیل اطلاعات آنان، به طور متوسط افزایش ۳۰% حقوق پرداختی بازنشستگان سپاه را در پی داشته است.