تدابیر سپاه و تحول اساسی در امور بازنشستگان

در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ فرمانده معظّم کلّ قوا (مدظلّه العالی) در شرفیابی فرماندهان و مسؤلین سپاه به مناسبت روز پاسدار فرموده اند “بازنشستگان سپاه اعضای وابسته سپاه محسوب می شوند و باید همچون دیگر اجزای این نهاد، سپاه را از خودشان بدانند و سپاه آنها را از خود بداند و…” سردار فرمانده محترم کل سپاه در […]

در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ فرمانده معظّم کلّ قوا (مدظلّه العالی) در شرفیابی فرماندهان و مسؤلین سپاه به مناسبت روز پاسدار فرموده اند “بازنشستگان سپاه اعضای وابسته سپاه محسوب می شوند و باید همچون دیگر اجزای این نهاد، سپاه را از خودشان بدانند و سپاه آنها را از خود بداند و…”
سردار فرمانده محترم کل سپاه در راستای تحقّق فرمان معظّم له، تغییر نگرش به مجموعه بازنشستگان سپاه را در دستور کار قرار دادند و در نتیجه اقدامات زیر صورت گرفت:
– معاونت امور بازنشستگان( اعضای وابسته) درسپاه تشکیل و نقش های عمده این معاونت به شرح زیر ابلاغ گردید:

۱- مدیریت راهبردی بر ایجاد بسترهای مناسب برای نقش آفرینی اعضای وابسته سپاه در پاسداری از انقلاب اسلامی( از طریق تشکیل اقشار، سازمان های مردم نهاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و .
۲- مدیریت بر توانمند سازی و کارآفرینی کارکنان سپاه در سنوات انتهای خدمت و اعضای وابسته سپاه و برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های بیرونی در این راستا.
۳- مدیریت بر ایجاد بسترهای ارتباطی سپاه با بازنشستگان در ابعاد عاطفی، فرهنگی خدماتی و همچنین تلاش هایی که منجر به تکریم و منزلت اجتماعی آنان می شود.
۴- آگاه سازی اعضای وابسته به حقوق و تکالیف آنها و رصد و استیفای حقوق آنان از مراجع ذی ربط.