واجب بودن حق

تعریف حقوق

حق چيزى است كه واجب مى ‏شود.

حقوق جمع حق است و حق از ریشه “حقق” به معنى هر کار و سخنى است که بر حسب واقع، آنطور که واجب است و به اندازه ‏اى که واجب است و در زمانى که واجب است انجام می شود.(۱) در مختار الصحاح در توضیح این لغت آمده است:«حقّ الشى اى وجب»،یعنى حق چیزى است که واجب مى ‏شود.