سیاست های کلی نظام در بخش #سلامت

سیاست های کلی نظام در بخش سلامت

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه؛ به سیاست های کلی نظام دربخش سلامت و به نحوی در سایر بخش ها (به عنوان اسناد بالا دستی)؛ اشاره فرمودند: که در اینها حقوق عامّه باید مورد توجّه قرار بگیرد.

سیاست های کلی نظام در بخش سلامت

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

بیانیه ی شماره ۲۲۹

قسمت اول:

زمانی که سیاستهای کلی نظام در یک کشور اسلامی؛ مورد بی مهری قرارمی گیرد؛ بلا نازل میگردد‼️

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه؛ به سیاست های کلی نظام دربخش سلامت و به نحوی در سایر بخش ها (به عنوان اسناد بالا دستی)؛ اشاره فرمودند:

که در اینها حقوق عامّه باید مورد توجّه قرار بگیرد.

چرا سلامت؟!!!

محور های سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ درتاریخ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ابلاغ شده، به شرح زیر است:

۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

۱-۱- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

۱-۲-آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

۲- تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۲-۱- اولویت پیشگیری بر درمان.

۲-۲- روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

۲-۳- کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

۲-۴- تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۲-۵- ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.

۲-۶- اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

بقیه ی محور ها در بیانیه های بعدی.

لازم به یادآوری است که: قرار بوده سران«۳»قوه (به ویژه مجلس قبلی؛ قوانین لازم را بنویسد)؛ برای اجرای این سیاستها بسترسازی کنند ‼

این کار تا چه اندازه صورت گرفته؟!!

قضاوت با شما

برای آشنایی بیشتر با سیاست های کلی نظام ؛ به سایت مجمع(mran.ir)؛ کارگروه های مرتبط با موضوع؛ مراجعه گردد.

اگر می خواهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی بالنده و پایدار باشد؛ باید پیگیر اجرای سیاست های کلی نظام باشیم .

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

بیانیه ی شماره ۲۲۹

قسمت دوم:

زمانی که سیاستهای کلی نظام در یک کشور اسلامی؛ مورد بی مهری قرارمی گیرد؛ بلا نازل میگردد؛ شبیه آنچه امروز در سیاست های کلی انرژی(به ویژه در صنعت برق)؛شاهدآن هستیم ‼

رهبر معظم انقلاب؛در دیدار رئیس و  مسئولان قوه قضائیه؛ به سیاست های کلی نظام دربخش سلامت و به نحوی در سایر بخش ها(به عنوان اسناد بالادستی)؛ اشاره فرمودند :

که در اینها حقوق عامّه باید مورد توجّه قرار بگیرد.

ادامه ی بیانیه ی قبل:

۳- ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

۴ – ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

۵ – ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهی های بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

۶- تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

۷- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۷-۱- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۷-۲- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۷-۳- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

۷-۴- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

بقیه ی محور ها در بیانیه های بعدی.

قرار بوده است که :بعد از ابلاغ۱۳۹۳/۰۱/۱۸؛سران«۳»قوه؛ برای اجرای این سیاست ها بسترسازی کنند (به ویژه مجلس قبلی؛ که موظف بوده قوانین لازم را برای اجرایی نمودن محورهای فوق؛ به تصویب برساند)‼

این کار تا چه اندازه صورت گرفته است؟!!

قضاوت باشما

برای آشنایی بیشتر با سیاست های کلی نظام؛ به سایت مجمع(mran.ir)؛ کارگروه های مرتبط با موضوع؛ مراجعه گردد.

اگر می خواهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی بالنده و پایدار باشد؛ باید پیگیر اجرای سیاست های کلی نظام باشیم .

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام  ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

زمانی که سیاستهای کلی نظام  در یک کشور اسلامی؛ مورد بی مهری قرارمی گیرد؛  بلا نازل میگردد؛ شبیه آنچه امروز در سیاست های کلی انرژی(به ویژه در  صنعت برق)؛شاهد آن  هستیم