طرح سرافرازان

بانک سپه به منظور ارج نهادن به خدمات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا به عنوان مشتریان وفادار، اقدام به ارائه طرح سرافرازان نموده است. در این طرح به مشمولین، تا سقف فردی ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه وفق شرایط و ضوابط جاری بانک، اعطا می‌شود. شرایط و ضوابط […]

بانک سپه به منظور ارج نهادن به خدمات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا به عنوان مشتریان وفادار، اقدام به ارائه طرح سرافرازان نموده است. در این طرح به مشمولین، تا سقف فردی ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه وفق شرایط و ضوابط جاری بانک، اعطا می‌شود.

شرایط و ضوابط :
۱- مشمولین این طرح صرفاً بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا ساکن در شهرستان‌ها می‌باشند که حقوق خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند.
۲- در این طرح براساس میانگین حساب حقوقی افراد تا ۲ برابر میانگین دوماهه حساب کوتاه مدت و تا ۳ برابر میانگین دوماهه حساب قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات کارت اعتباری با مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه وفق ضوابط جاری پرداخت می‌شود.
۳- نرخ تسهیلات ۱۸ درصد با ضمانت یک نفر بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا.ا با رعایت سایر مقررات می‌باشد.
* توجه: چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک سپه استفاده کرده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری وجود ندارد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از ۵۰۰ میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.