ماموریت‌های ناسا در مریخ دو هفته تعطیل می‌شود

تمام ماموریت‌های ناسا در مریخ به دلایل ایمنی مرتبط با موقعیت سیاره‌ سرخ در فضا متوقف با دو هفته تعطیلی روبرو می‌شوند

تمام ماموریت‌های ناسا در مریخ به دلایل ایمنی مرتبط با موقعیت سیاره‌ سرخ در فضا متوقف با دو هفته تعطیلی روبرو می‌شوند.

در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) مریخ به موقعیتی در مدار خود می‌رسد که با نام «مقارنه‌ی خورشیدی» (Solar Conjunction) شناخته می‌شود. در این موقعیت که هر دو سال یک بار روی می‌دهد، سیاره از منظر زمین در پشت خورشید حرکت می‌کند و درنتیجه همان‌طور که ناسا اشاره می‌کند: «جو بیرونی داغ خورشید یا تاج آن که در خط دید مریخ قرار دارد، ممکن است ارتباطات میان‌سیاره‌ای را مختل کند».

کاوشگرهای استقامت و کنجکاوی، حتی هلی‌کوپتر نبوغ و سطح‌نشین اینسایت از جمله  ماوریت‌های رباتیک ناسا هستند که به دلایل ایمنی از دوم تا ۱۶ اکتبر متوقف می‌شوند.

سایر مأموریت‌های مریخی اروپا، چین و هند نیز تحت تأثیر این دوره قرار خواهند گرفت، اما این سازمان‌های فضایی هنوز برنامه‌های خود را برای دوره مشترک اعلام نکرده‌اند.