مدارس تهرانی در ماه مهر فقط آموزش غیرحضوری دارند/ واکسیناسیون ۱۷ و ۱۸ سال‌ها از چند روز آینده

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مدارس شهر تهران در ماه مهر فقط آموزش غیر حضوری دارند اما برای دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی و هنرستانی‌ها برنامه داریم.

عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت‌: نهگاه ستاد کرونا و هیأت دولت، بازگشایی مدارس است اما به دلیل مختلف و آماده کردن شرایط، مدارس شهر تهران در ماه مهر فقط آموزش غیرحضوری دارند و به هیچ‌وجه مدرسه‌ای دایر نخواهد شد.

وی ادامه داد: برای دانش‌آموزان کلاس اولی پارسال یعنی کلاس دومی امسال و دانش‌آموزان هنرستانی که کار عملی دارند، اگر کیفیت آموزشی رعایت نشود با مشکل مواجه می‌شوند، به همین دلیل برنامه داریم که متعاقبا اعلام می‌شود.

فولادوند درباره مدارس غیردولتی گفت: مؤسسان مدارس غیردولتی تافته جدابافته نیستند و قوانین و مقررات برای همه مدارس جاری و ساری است. 

وی درباره واکسیناسیون‌شان دانش‌آموزان گفت: در چند روز آینده واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۷، ۱۸ ساله شهر تهران یعنی پایه‌هی یازدهم و دوازدهم انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره بازنشستگی نیز گفت: در سنوات گذشته تهران کمترین نیروی ورودی را با توجه به دامنه دانش‌آموزی داشته است و این عدد ۷۰۰ نفر ورودی بوده است. 

وی ادامه داد: امسال ۱۱۸۰۰ نیروی بازنشسته داریم که ۵ هزار نفر استمرار خدمت خواهند داشت