مرال ها عاشق میمیرند. تلاش پیر جنگل برای نجات گوزن ها

این روزها فصل عاشقانه‌های مرال هایی است که غرش و نعره شأن، آهنگ حیات را در جنگل‌های هیرکانی طنین انداز می‌کند اما در سایه شکار غیرمجاز، آوای عاشقانه شأن به غریو مرگ مبدل می‌شود.

این روزها فصل عاشقانه‌های مرال هایی است که غرش و نعره شأن، آهنگ حیات را در جنگل‌های هیرکانی طنین انداز می‌کند اما در سایه شکار غیرمجاز، آوای عاشقانه شأن به غریو مرگ مبدل می‌شود.

همین چند روز گذشته بود که لاشه بی جان سه رأس مرال در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در نوشهر کشف شد، وحوشی که فصل عاشقی مرال ها تلف و از دامن جنگل حذف شدند.

به رغم هجمه و تلاش شکارچیان برای شکار گونه‌های حیات وحش از جمله مرال ها، به پاس تلاش‌های دوستداران حیات وحش نظیر پیرطاهرها، اندکی حال گوزن‌های قرمز مازندران خوب است.

چندسال پیش به زحمت چند رأس مرال در منطقه جنگلی چلاو در دل جنگل‌های سبز و بکر هیرکانی پیدا می‌شد و اکنون شمار آنها از ۶۰ رأس گذشته و مرال ها حالشان رو به بهبودی است.

کمتر کسی است که نام پیرطاهر غفاری و پویشی که اکنون از مرزهای ایران گذشته را نشنیده باشد، محیط بانی که قلبش برای مرال های هیرکانی می طپد و به عشق آنها روزگار می‌گذراند.

پویش پیرطاهر که آوازه عالم شد، دوستدارانی از گوشه و کنار ایران، کمک‌هایی را برای صیانت از مرال هیرکانی ارسال کردند تا حرکت انسان دوستانه این پیرطبیعت ناکام نماند.

پیرطاهر با اظهار اینکه جنگل مازندران خاستگاه مرال قرمز ایرانی است، به تلاش‌های صورت گرفته برای احیای نسل مرال ها اشاره می‌کند به خبرنگار مهر گفت: چندسال پیش کمتر از پنج رأس مرال در منطقه زیست می‌کرد و اکنون شمار آن از ۶۰ رأس عبور کرده است.

چندسال پیش کمتر از پنج رأس مرال در منطقه زیست می‌کرد و اکنون شمار آن از ۶۰ رأس عبور کرده است

وی با اظهار اینکه از مناطق مختلف کسانی که ندای پویش ما را شنیدند به کمک آمدند، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته شکار را در منطقه به صفر رساندیم و دست شکارچیان را کوتاه کردیم.

این پیر دوستدار حیات وحش و طبیعت با عنوان اینکه باید نگاه و نگرش به حفظ حیات وحش بین مردم و جوانان تسری یابد، از گروه‌ها و دوستداران محیط زیست خواست تا برای صیانت دست به اقدامات میدانی زنند.

 

وی با اظهار اینکه سمن‌ها و انجمن‌های محیط زیستی بیشتر در جلسات به اظهار نظر و بیان دیدگاه‌ها یپردازند، ادامه داد: گفتمان شرط اول هر موضوعی است اما به جای نشستن و حرف زدن باید کار میدانی صورت گیرد.