مسئول ورزش قهرمانی نیروی زمینی سپاه گفت: مسابقات آمادگی جسمانی و رزمی نیروهای شاغل در نزسا به میزبانی یگان ویژه صابرین برگزار شد

به گزارش سینا به نقل از سپاه نیوز، سرهنگ حمید باقری مسئول ورزش قهرمانی نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتگوئی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح آمادگی در میان کارکنان این نیرو اظهار داشت: مسابقات آمادگی جسمانی رزمی نیروهای شاغل در نیروی زمینی سپاه با هدف ارتقای سطح آمادگی های جسمانی و رزمی با حضور […]

به گزارش سینا به نقل از سپاه نیوز، سرهنگ حمید باقری مسئول ورزش قهرمانی نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتگوئی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح آمادگی در میان کارکنان این نیرو اظهار داشت: مسابقات آمادگی جسمانی رزمی نیروهای شاغل در نیروی زمینی سپاه با هدف ارتقای سطح آمادگی های جسمانی و رزمی با حضور افراد برتر از استانهای مختلف به میزبانی یگان ویژه صابرین سپاه برگزار شد.
وی ادامه داد: این مسابقات شامل چندین آیتم از جمله دوی ۳۲۰۰متر، تیراندازی، دوی سرعت ۲۰۰متر،پرتاب نارنجک، حمل مجروح و جابجائی سنگر می باشد.
مسئول ورزش قهرمانی نیروی زمینی سپاه با اشاره به حضور بیش از ۳۶ تیپ و لشکر عملیاتی و مردم یاری در این دوره از مسابقات بیان کرد: با برگزاری مسابقات اولیه در سطح رده های مختلف ، افراد برتر جهت حضور در این دوره از مسابقات معرفی شدند که سطح برگزاری این مسابقات نمایانگر افزایش شور و نشاط و همچنین ارتقای سطح کیفی آمادگی جسمانی و رزمی نیروی زمینی سپاه است