معاون کل وزیر بهداشت دکتر حریرچی اعلام کرد

بار ویروسی مبتلایان کرونای دلتا هزار برابر از ویروسهای قبلی است. اخطار متخصصان: هر گونه تجمع بیش از دو نفر باعث انتقال بیماری و ایجاد مرگ و میر می شود

بار ویروسی مبتلایان کرونای دلتا هزار برابر از ویروسهای قبلی است.
اخطار متخصصان:
هر گونه تجمع بیش از دو نفر باعث انتقال بیماری و ایجاد مرگ و میر می شود