معرفی کتاب به دانش‌آموزان| سرباز کوچک امام

ناب ترین بخش کتاب سرباز کوچک امام مربوط به سال‌های طولانی است که او در اردوگاه‌های نگهداری اسرای ایرانی در عراق در اسارت بوده است.

کتاب «سرباز کوچک امام» به بیان اتفاقات ریز و درشت زندگی آزاده مهدی طحانیان از کودکی تا امروز پرداخته است؛ اتفاق‌های خواندنی و جذابی که در بسترهای متفاوتی روی می‌دهد و ذهن خواننده را به طرز ماهرانه‌ای به همراهی خویش دعوت می‌کند.

ناب ترین بخش این خاطرات مربوط به سال‌های طولانی است که او در اردوگاه‌های نگهداری اسرای ایرانی در عراق در اسارت بوده است.