نگاهی به مسابقات جهانی نروژ/ سرشاخ گوش‌شکسته‌ها در جنگ ستارگان

تعداد زیادی از مدال‌آوران جهان و المپیک از روز شنبه در مسابقات جهانی نروژ روی تشک می‌روند.

مسابقات جهانی کشتی آزاد از فردا (شنبه ۱۰ مهر) به میزبانی نروژ آغاز می‌شود که مدال‌آوران جهان و المپیک روی تشک می‌روند.

با اعلام اسامی کشتی‌گیران ایران، آمریکا و روسیه مشخص شد تعداد زیادی از غول‌های جهان که در المپیک هم صاحب مدال شده‌اند در این مسابقات حضور دارند.

در زیر نگاهی به مدال‌آوران جهان و المپیک در ۱۰ وزن حاضر در مسابقات جهانی نروژ می‌اندازیم:

۵۷ کیلوگرم:
توماس گیلمان از آمریکا: مدال برنز المپیک ۲۰۲۰، مدال نقره جهانی ۲۰۱۷

سلیمان آتلی از ترکیه: مدال نقره جهانی ۲۰۱۹، مدال برنز جهان ۲۰۱۸

بخبایار اردنبات از مغولستان: برنز جهان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷

۶۱ کیلوگرم:
بکا لومتادزه از گرجستان: طلای جهان ۲۰۱۹، نقره جهان ۲۰۱۶

تومنبیلگ از مغولستان: برنز جهان ۲۰۱۸

احمدنبی گوارزاتیوف از آذربایجان: برنز جهان ۲۰۱۶

۶۵ کیلوگرم:
واسیل شوپتار از اوکراین: برنز جهان ۲۰۱۶

۷۰ کیلوگرم:
زورابی لاکوبیشویلی از گرجستان: برنز جهان ۲۰۱۸، طلای جهان ۲۰۱۷

آدام باتیروف از بحرین: نقره جهان ۲۰۱۸

ماگومدمراد گادژیوف از لهستان: برنز جهان ۲۰۱۹، نقره جهان ۲۰۱۷

جیمز گرین از آمریکا: نقره جهان ۲۰۱۷، برنز جهان ۲۰۱۵

۷۴ کیلوگرم:

کایل داک از آمریکا: برنز المپیک ۲۰۲۰، طلای جهان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

نورکوژا کایپانوف از قزاقستان: نقره جهان ۲۰۱۹

آوتاندیل کنچادزه از گرجستان: نقره جهان ۲۰۱۸

ختیک تی‌سابولوف از صربستان: طلای جهان ۲۰۱۴، نقره جهان ۲۰۱۷

یونس امامی از ایران: برنز جهان ۲۰۱۹

۷۹ کیلوگرم:
جردن باروز از آمریکا: طلای المپیک ۲۰۱۲، طلای جهان ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، برنز جهان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

۸۶ کیلوگرم:

دیوید تیلور از آمریکا: طلای المپیک ۲۰۲۰، طلای جهان ۲۰۱۸

حسن یزدانی از ایران: طلای المپیک ۲۰۱۶، نقره المپیک ۲۰۲۰، طلای جهان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، نقره جهان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸

آرتور نایفونوف از روسیه: برنز المپیک ۲۰۲۰، برنز جهان ۲۰۱۹

تایموراز فریوف از اسپانیا: برنز جهان ۲۰۱۸

ساندرو امیناشویلی از گرجستان: برنز جهان ۲۰۱۵

بوریس ماکوف از اسلواکی: نقره جهان ۲۰۱۷

۹۲ کیلوگرم:
جیدن کاکس از آمریکا: برنز المپیک ۲۰۱۶، برنز جهان ۲۰۱۷، طلای جهان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

ایراکلی متسیتوری از گرجستان: برنز جهان ۲۰۱۹

۹۷ کیلوگرم:
عبدالرشید سعدله‌یف از روسیه: طلای المپیک ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، طلای جهان ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نقره جهان ۲۰۱۷

کایل اسنایدر از آمریکا: طلای المپیک ۲۰۱۶، طلای جهان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، نقره المپیک ۲۰۲۰، نقره جهان ۲۰۱۸، برنز جهان ۲۰۱۹

آبراهام کونیدو از ایتالیا: برنز المپیک ۲۰۲۰، برنز جهان ۲۰۱۸

آلبرت ساریتوف از رومانی: برنز المپیک ۲۰۱۶، برنز جهان ۲۰۱۱

الیزبار اودیکادزه از گرجستان: برنز جهان ۲۰۱۸

ماگومد گادژی نوروف از مقدونیه: برنز جهان ۲۰۱۹

۱۲۵ کیلوگرم:
طاها آکگول از ترکیه: طلای المپیک ۲۰۱۶، طلای جهان ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برنز المپیک ۲۰۲۰، نقره جهان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، برنز جهان ۲۰۱۳

جنو پتریاشویلی از گرجستان: نقره المپیک ۲۰۲۰، برنز المپیک ۲۰۱۶، طلای جهان ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، برنز جهان ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵

امیرحسین زارع از ایران: برنز المپیک ۲۰۲۰

نیک جیویازدوفسکی از آمریکا: برنز جهان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸