هدف نیروهای مسلح تقویت ورزش قهرمانی در میان خانواده‌هاست

مسئول تربیت بدنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را هدف برگزاری این مسابقات دانست و خاطرنشان کرد:

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سرهنگ پاسدار حسین شهریاری مسئول تربیت بدنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در حاشیه نخستین دوره مسابقات بانوان پیشکسوت، همسران و دختران بازنشسته نیروهای مسلح به خبرنگار دفاع مقدس، گفت: این رقابتها گام اول تربیت بدنی بازنشستگان برای شناخت و تمرکز سرمایه گذاری سازمان بر روی گروههای هدف به منظور تقویت ورزش قهرمانی در میان نیروهای مسلح بود.

مسئول تربیت بدنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را هدف برگزاری این مسابقات دانست و خاطرنشان کرد: بعد از سنجش و ارزیابی ورزشکاران پیشکسوت استانها برای ما توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در میان بازنشستگان، پیشکسوتان و بوِیژه خانوادههای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

گفتنی است، شب گذشته در سالن آمفی تئاتر مرکز تربیت معلم شهید چمران با حضور سرپرستان، مربیان، داوران، ورزشکاران ۳۱ استان، دکتر حسنوند جانشین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و معاونین سازمان به منتخبین تیمی و انفرادی جوایزی اهداء شد.