پاسخ شجاعانه شهید مدرس به زیاده‌خواهی تزارها

شاخصه مشترک شهدا که نام و یاد آنها را جاودانه کرد، «شجاعت» است، صفتی که در هر یک از آنها به شکلی متبلور شد و درسی برای آیندگان به جا گذاشت.

زمانی که آیت‌الله سید حسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی بود، روس‌ها اولتیماتومی به دولت ایران فرستادند که اگر خواسته ما را تأمین نکنید به تهران می‌آییم و آنجا را تسخیر می‌کنیم. دولت ایران نیز به مجلس فشار آورد که باید خواسته روس‌ها تأمین شود.

یک مورخ آمریکایی با اشاره به شجاعت شهید مدرس می‌نویسد: «یک روحانی با دست لرزان آمد پشت تریبون ایستاد و گفت: «آقایان اگر بناست ما از بین برویم چرا با دست خودمان از بین برویم؟»

شهید مدرس با اولتیماتوم روس مخالفت کرد و مجلس به واسطه رشادت او جرأت پیدا کرد که خواسته دولت را رد کند.»

روایتی از شجاعت شهید مدرس