کشف شواهدی از سیلاب های ناگهانی در مریخ

مریخ نورد استقامت اطلاعاتی را به زمین ارسال کرده که محققان ناسا با بررسی آنها موفق به شناسایی سیلاب های ناگهانی تاریخی در مریخ شده اند.

بر همین اساس در مناطقی از مریخ و به خصوص در دهانه جزرو که تصور می رود محل شکل گیری زندگی باستانی در مریخ بوده، سیلاب های ناگهانی رخ می داده که منجر به شکل گیری چشم انداز امروزی در بیابان های صخره ای این منطقه شده است.

تصاویر مریخ نورد استقامت نشان می دهد در این منطقه یک رودخانه باستانی در جریان بوده که دریاچه ای را در دهانه جزرو سیراب می کرده است. عکس های این منطقه در تاریخ ۱۸ فوریه گرفته شده و ثابت می کند میلیاردها سال قبل مریخ دارای جوی ضخیم بوده که موجب شکل گیری مقدار زیادی آب می شده است.

رسوب های قابل مشاهده در این تصاویر به معنای وجود یک رودخانه است که سیلاب هایی در آن شکل می گرفته و حجم بالای آب سنگها و آوارهایی را از ارتفاعات مریخ به دهانه مذکور منتقل می کرده است. تحقیقات بیشتر برای یافتن نقطه ای مناسب به منظور جمع آوری نمونه های مورد نیاز و بررسی آنها در جریان است.