۳۰ درصد تخفیف خرید اقلام سوپری فروشگاه اتکا برای بازنشستگان نیروهای مسلح

۳۰ درصد تخفیف خرید اقلام سوپری فروشگاه اتکا برای بازنشستگان نیروهای مسلح : به لحاظ استقبال بازنشستگان نیروهای مسلح از خدمات تخفیف ۳۰ درصدی خرید اقلام سوپری از فروشگاه های اتکا و توزیع چهار قلم کالا علاوه بر اقلام مصوب طرح حکمت و به منظور تداوم این خدمات خرسند ساز، در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰ توافق نامه […]

۳۰ درصد تخفیف خرید اقلام سوپری فروشگاه اتکا برای بازنشستگان نیروهای مسلح : به لحاظ استقبال بازنشستگان نیروهای مسلح از خدمات تخفیف ۳۰ درصدی خرید اقلام سوپری از فروشگاه های اتکا و توزیع چهار قلم کالا علاوه بر اقلام مصوب طرح حکمت و به منظور تداوم این خدمات خرسند ساز، در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰ توافق نامه استمرار ارایه این خدمات به بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶ به امضاء مسؤلین ساتا، سابا و اتکا رسید.

به منظور کمک ویژه به بازنشستگان دارای شرایط خاص، در دوره های زمانی مشخص، اعتباری به صورت بن در کارت حکمت افراد مورد نظر شارژ و اتکا نیز ۳ درصد به این اعتبار اضافه نماید.

در این توافق نامه موارد زیر به تصویب رسید:

  • اعطای تخفیف ۳۰ درصدی خرید اقلام سوپری از اتکا به بازنشستگان نیروهای مسلح، علاوه بر تخفیف مصوب اتکا تا سقف ۵ میلیون ریال خرید در هر ماه
  • توزیع یک نوبت مرغ در ماه مبارک رمضان به میزان یک برابر بیش از میزان سهمیه حکمت
  • توزیع یک نوبت گوشت قرمز در هفته دفاع مقدس به میزان یک برابر بیش از میزان سهمیه حکمت
  • توزیع یک نوبت برنج در دهه مبارک فجر به میزان سرانه ۵ کیلو بیش از میزان سهمیه حکمت.

همچنین توافق شد به منظور کمک ویژه به بازنشستگان دارای شرایط خاص، در دوره های زمانی مشخص، اعتباری به صورت بن در کارت حکمت افراد مورد نظر شارژ و اتکا نیز ۳ درصد به این اعتبار اضافه نماید.

شایان ذکر است؛ ۵۰ درصد هزینه کالاهای اساسی یادشده توسط بازنشستگان و ۵۰ درصد توسط ساتا تأمین خواهد شد.