۳۵ آسیبی که به “تک‌فرزندان” وارد می‌شود

"تک‌فرزندی" معضلی است که این روزها به‌دلیل تصوراتی نادرست گریبانگیر خانواده‌ها شده است؛ تحقیقات علمی نشان می‌دهد "تک‌فرزندی" هم روی والدین و هم روی خودِ فرزندان اثرات منفی متعددی دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ “تک‌فرزندی” معضلی است که بر اساس تحقیقات علمی، هم روی والدین و هم روی خودِ فرزندان اثرات منفی زیادی دارد؛ از جمله اثراتی که تک‌فرزندی بر والدین می‌گذارد، می‌توان به بالا رفتن احتمال تنهایی در سالمندی، انتظارات افراطی از فرزندان و وابستگی شدید والدین به فرزندان اشاره کرد.

اما از اثرات تک‌فرزندی بر فرزندان مواردی همچون ناپایدار بودن زندگی تأهلی، افزایش احتمال بزهکاری، احتمال افسرده شدن بیشتر تک‌فرزندان و احتمال مشاهده خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها در آنها قابل اشاره است.

در اینفوگرافیک زیر، لیست ۳۵ آسیبی که به‌احتمال زیاد به تک‌فرزندان وارد می‌شود، آمده است: