کل 526 امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۱۹ - آذر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  اشکانی

  نگاهی به تاریخچه ی خط در ایران
  ۱۸ - مهر - ۱۳۹۵

  نگاهی به تاریخچه ی خط در ایران

  کتیبه های هخامنشی به خط میخی است. ایرانیان این خط را از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن تغییراتی دادند و آن را به صورت الفبایی در آوردند. این خط که از چپ به راست نوشته می شده دارای ۳٦ حرف بوده و در کنده کاری و نوشتن روی سنگ و اجسام سخت به کار می رفته است. نخستین خط میخی که به دست آمده است از زمان آریار منه و آخرین خط میخی از روزگار پادشاهی اردشیر سوم است. این خط به سبب دشواری نگارش، از دوران اشکانیان رو به زوال نهاد و به تدریج منسوخ گردید.

  برو بالا