کل 526 امروز 0
 • تاریخ : یکشنبه - ۱۶ - بهمن - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  بهشت

  ساک سیاه، خاطرات یک رزمند۰-قسمت ششم
  ۱۰ - مهر - ۱۴۰۰

  ساک سیاه، خاطرات یک رزمند۰-قسمت ششم

  در همان حال که درد امانم را بریده بود، ناگهان دلم شور زد و نگران شدم چه بر سر آن فرمانده دسته آمده. به زحمت سرم را برگرداندم و او را دیدم. از سر و تنش خون می ریخت و دو زانو نشسته بود. همانطور نشسته مدام به جلو و عقب خم می شد و این دو کلمه را مرتب تکرار می کرد:

  برو بالا