کل 526 امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۵ - آذر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  مبارزه. مقاومت. امام خمینی. سنگر مبارزه

  امام خمینی (ره) در سنگر مبارزه و قیام
  ۲۵ - بهمن - ۱۳۹۹

  امام خمینی (ره) در سنگر مبارزه و قیام

  روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربـیت و محیط خانـوادگى و شرایط سـیـاسى و اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است. مـبارزات ایـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سـیـر تکاملى آن به مـوازات تکـامـل ابـعاد روحى و عـلمى ایـشان از یکـسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى […]

  برو بالا